Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

justi
4500 037a
Reposted fromhermina hermina viaseaweed seaweed

April 17 2018

justi
7523 50df
"Czy wszystko pozostanie tak samo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki odwykną od dotyku moich rąk, czy suknie zapomną o zapachu mojego ciała? A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, będą dziwić się mojej śmierci - zapomną. Nie łudźmy się, przyjacielu, ludzie pogrzebią nas w pamięci równie szybko, jak pogrzebią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszystkie nasze pragnienia odejdą razem z nami i nie zostanie po nich nawet puste miejsce. Na ziemi nie ma pustych miejsc."
Halina Poświatowska, Opowieść dla przyjaciela.
justi
Szukam jutra, ale wczoraj znowu dręczy w snach
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia

April 14 2018

justi
Jesteś pewna, że to minęło. Że Cię nie rusza,nie dotyka, nie istnieje już. Było minęło. Ale pewnego dnia ktoś Ci o tym wspomina... I nagle pyk ! Wszystko wraca. Ze zdwojoną siłą. Uderza prosto w serce. i znowu nie wiesz co masz teraz myśleć.
justi
To nie tak, że szybko się poddaję. Ja po prostu zawsze przegrywam.
— tereseek.soup.io
justi
A ona? Ona była w potrzasku. Pomiędzy dobrem a złem. Pomiędzy tym co czuje, a tym co wie. Pomiędzy sercem a rozumem. Pomiędzy Witaj a Żegnaj. Pomiędzy marzeniami a wspomnieniami. Pomiędzy myślami a czynami. Gdzieś pośrodku trasy, której żadna z dróg nie prowadziła tam, gdzie sama by sobie tego życzyła.
justi
 Tak dawno nie było tak smutno. 

April 13 2018

justi
Reposted fromjasminum jasminum viaseaweed seaweed
justi
Czasem myślę, że moje życie to żart. A potem przypominam sobie, że żart powinien być chociaż trochę zabawny.
— Aleksandra Steć
Reposted fromcorvax corvax viaseaweed seaweed
justi
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viasarazation sarazation
1627 e904
Reposted fromkattrina kattrina viahelenburns helenburns
justi
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
justi
Reposted fromshakeme shakeme
justi
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viamyszkaminnie myszkaminnie
justi
Czasami się nie mówi. Czasami się nie mówi wtedy, kiedy to konieczne. Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas podczas przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska.
— Jakub Żulczyk
9848 49fd
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viahereyes hereyes

April 05 2018

4258 50b8 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaOnly2you Only2you
justi
1598 d6c2
Reposted fromfriends friends viaOnly2you Only2you

April 03 2018

justi
1697 ff95
justi
2920 c918 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaardhund maardhund
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl